Zoekresultaten

194 resultaten
Pagina 1 van 20

Klacht over toediening van medicatie, het verrichten van medische controles, de beperking van de bewegingsvrijheid, de opname in de accommodatie en niet of onvoldoende geïnformeerd zijn over de verplichte zorg. Verzoek om schadevergoeding.

Datum uitspraak:
09-02-2024
Datum publicatie:
29-02-2024
Zaaknummer:
240209-02
Zorgaanbieder:
Parnassia Groep
Uitspraak:
Deels gegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
€1 - €99
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. b. j. 

Klacht gegrond ten aanzien van formele aspecten; 8:9-brief te summier. Klager ondervond hierdoor nadeel in de vorm van angst, spanning en frustratie. Schadevergoeding toegekend ter hoogte van 50,- euro.

Lees verder »

Klacht over verplichte medicatie

Datum uitspraak:
16-02-2024
Datum publicatie:
29-02-2024
Zaaknummer:
240216-04
Zorgaanbieder:
Parnassia Groep
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. 

Klacht over verplichte zorg; toediening van medicatie. Klacht ongegrond. Overweging van de commissie: de schriftelijke motivering dient uitgebreid en op de persoon toegesneden zijn.

Lees verder »

Ongegronde klacht over meerdere vormen van verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging

Datum uitspraak:
12-02-2024
Datum publicatie:
22-02-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-13
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. c. h. 

Bij de uitvoering van de zorgmachtiging zijn ten aanzien van klager meerdere vormen van verplichte zorg toegepast terwijl daar volgens klager geen grondslag voor bestond. Als gevolg van de aan hem verleende verplichte zorg heeft klager schade geleden waarvoor hij een vergoeding vraagt met de opmerking dat hij de gestelde schade op een later moment in de procedure zal onderbouwen. De Commissie oordeelt dat de klachten ongegrond zijn nu in voldoende mate gebleken is dat de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg voldoet aan de vereisten die daaraan in de Wvggz worden gesteld. Het verzoek om schadevergoeding wordt derhalve afgewezen.

Lees verder »

Ongegronde klacht over meerdere vormen van verplichte zorg op grond van een crisismaatregel

Datum uitspraak:
05-02-2024
Datum publicatie:
22-02-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2401-10
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
b. c. d. j. 

Gedurende de (machtiging tot voortzetting van de) crisismaatregel en tijdens de voorbereiding van de crisismaatregel zijn ten aanzien van klager meerdere vormen van verplichte zorg toegepast terwijl daar volgens klager geen grondslag voor bestond. Bovendien wordt klager ten aanzien van het verlenen van verplichte zorg naar zijn mening ten onrechte door de zorgverantwoordelijke niet wilsbekwaam geacht ten aanzien van de toe te passen vormen van zorg. Als gevolg van de aan hem verleende verplichte zorg heeft klager schade geleden waarvoor hij een vergoeding vraagt met de opmerking dat hij de gestelde schade op een later moment in de procedure zal onderbouwen. De Commissie oordeelt dat de klachten ongegrond zijn nu in voldoende mate gebleken is dat de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg alsmede de beoordeling van de wilsbekwaamheid voldoet aan de vereisten die daaraan in de Wvggz worden gesteld. Het verzoek om schadevergoeding wordt derhalve afgewezen. 

Lees verder »

Klacht tegen verschillende vormen verplichte zorg

Datum uitspraak:
08-02-2024
Datum publicatie:
21-02-2024
Zaaknummer:
005-24
Zorgaanbieder:
GGNet
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. j. 

Uitspraak De klachtencommissie (hierna te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de klacht van <naam klager> (hierna te noemen: klager), verblijvende te <naam woonplaats>. De klacht richt zich tegen het besluit verlenen verplichte zorg door middel van opname in een accommodatie, medicatie en toediening van medicatie door middel van een injectie op 2 januari […]

Lees verder »

Ongegronde klacht over medicatie, andere medische of therapeutische handelingen en beperking bewegingsvrijheid

Datum uitspraak:
05-02-2024
Datum publicatie:
15-02-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2401-08
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. b. 

De klacht houdt in dat klaagster zich niet kan vinden in het besluit tot toediening van medicatie, het verrichten van andere medische of therapeutische handelingen en het beperken van de bewegingsvrijheid als vormen van verplichte zorg. Haar bezwaren richten zich ook tegen het feit dat zij in die beslissingen wilsonbekwaam ter zake van behandeling wordt geacht. De Commissie komt tot het oordeel dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn. 

Lees verder »

Deels gegronde klacht over medicatie en beperking bewegingsvrijheid wegens ontbreken formele vereisten

Datum uitspraak:
29-01-2024
Datum publicatie:
15-02-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2401-03
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Deels gegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. b. 

De klacht houdt in dat klagers het er niet mee eens zijn dat klaagster, die is gediagnosticeerd met kanker, werd opgenomen op een gesloten afdeling alwaar zij tegen haar zin werd behandeld met medicatie en aan haar beperkingen werden opgelegd. Zo mocht klaagster de afdeling niet verlaten en mocht zij geen bezoek ontvangen en haar advocaat raadplegen. Daarnaast heeft er geen overleg plaatsgevonden met behandelaren, familieleden, kennissen en huisarts over de opname. 
De Commissie komt tot het oordeel dat de klachtonderdelen tegen de toediening van medicatie en beperking van de bewegingsvrijheid op formele gronden gegrond zijn nu er aan deze beslissingen geen artikel 8:9-brief ten grondslag heeft gelegen. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard. Het verzoek van klagers tot vergoeding van schade wordt aangehouden. 

Lees verder »

Ongegronde klacht over de diagnose, medicatie en wilsonbekwaamheid

Datum uitspraak:
29-01-2024
Datum publicatie:
15-02-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2401-06
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. 

Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken        Betreft: BESLISSING Inzake: de klacht van de heer A., gedateerd 18 januari 2024, door de Klachtencommissie ontvangen op 22 januari 2024, nummer 2301-06 Datum: 29 januari 2024 Inleiding De Klachtencommissie is op 29 januari 2024 bijeengekomen ter behandeling van de klacht van de heer A., tegen B., gedateerd 18 januari […]

Lees verder »

Ongegronde klacht over vijf vormen van verplichte zorg

Datum uitspraak:
29-01-2024
Datum publicatie:
15-02-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2401-04
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.

De klacht houdt in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot
1) het controleren van zijn lichaam op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;
2) het onderzoeken van zijn verblijfsruimte op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;
3) het opleggen van separatie van 13 januari tot 15 januari 2024;
4) het opleggen van een kamerprogramma; en
5) de inname van een communicatiemiddel (telefoon).
De Commissie komt tot het oordeel dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn. Het verzoek van klager tot vergoeding van zijn schade wordt afgewezen. 

Lees verder »