Zoekresultaten

94 resultaten
Pagina 1 van 10

Klacht over verplichte opname en medicatie is ongegrond

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:21-08-2023
Datum publicatie:14-09-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2308-103
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. j. 

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klaagster zich niet kan vinden in het besluit tot
1)  opname in een accommodatie;
2)  toediening van medicatie.              .
De commissie komt tot het oordeel dat beide klachtonderdelen ongegrond zijn. Het verzoek van klaagster tot vergoeding van haar schade wordt afgewezen. 

Lees verder »

Ongegronde klacht over opname (klachtonderdeel over medicatie ter zitting ingetrokken)

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:21-08-2023
Datum publicatie:14-09-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2308-102
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. j. 

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot het toedienen van medicatie en tot opnemen in een accommodatie. 
Ter zitting heeft klager te kennen gegeven dat de klacht over medicatie geen inhoudelijke behandeling meer behoeft. De klacht over de opname wordt ongegrond verklaard. Het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Lees verder »

Gegronde klacht over medicatie (en opname)

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:28-08-2023
Datum publicatie:14-09-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2308-99
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Gegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. j. 

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klaagster zich niet kan vinden in het besluit tot toediening van (antipsychotische) medicatie en opname in een accommodatie. De commissie komt tot het oordeel dat de klacht gegrond is. Het verzoek van klaagster tot vergoeding van haar schade wordt afgewezen. 

Lees verder »

Ongegronde klacht over opname en medicatie

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:28-08-2023
Datum publicatie:14-09-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2308-98
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. j. 

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot
1)  opname;
2)  (toediening van) medicatie.                   .
De commissie komt tot het oordeel dat beide klachtonderdelen ongegrond zijn. Het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Lees verder »

Gedeeltelijk gegronde klacht over medicatie. Schadevergoeding ten laste van zorgaanbieder vastgesteld op € 200,00

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:24-07-2023
Datum publicatie:13-09-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2307-89 en2307-89S
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Deels gegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:€100 - €499
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. 

De klacht houdt samengevat in dat klager als gevolg van het gebruik van clozapine myocarditis heeft ontwikkeld. Nadat hij in het ziekenhuis was beland hiervoor heeft hij in de instelling toch nog een tweede keer verplicht clozapine toegediend gekregen. De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.  Klager heeft een verzoek tot het vergoeden van schade ter hoogte van €2500,– ingediend. De commissie wijst het verzoek tot schadevergoeding ten laste van de zorgaanbieder toe en stelt de schadevergoeding vast op een bedrag van € 200,– 

Lees verder »

Ongegronde klacht over ECT-behandeling

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:24-07-2023
Datum publicatie:10-08-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2307-88
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. 

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot het moeten ondergaan van een ECT-behandeling. De commissie komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is. 

Lees verder »

Klacht tegen verplichte opname en medicatie zonder juridische titel

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:31-07-2023
Datum publicatie:10-08-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2306-74
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. j. 

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klager de instelling verwijt hem gedurende een periode van 24 dagen tegen zijn wil te hebben opgenomen in de instelling en medicatie te hebben toegediend, zonder dat daar een juridische titel (zorgmachtiging of crisismaatregel) aan ten grondslag lag.  De commissie komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is. Het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen. 

Lees verder »

Ongegronde klacht over opname en beperking bewegingsvrijheid. Overige klachtonderdelen niet-ontvankelijk of niet bevoegde commissie.

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:03-07-2023
Datum publicatie:10-08-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2306-78
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:b. j. 

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klaagster zich niet kan vinden in 
1) het besluit tot de opname, waarbij de mening van het FACT-team en de mening van de moeder van klaagster doorslaggevend zijn geweest;
2) de duur van de opname;
3) de benaming ‘vrijheden’ voor het naar buiten kunnen gaan;
4) het niet gehoord worden van de afdelingsgenoten in de kliniek, die allemaal naar huis willen.
De commissie komt tot het oordeel dat klachtonderdeel 1 ongegrond is, dat klachtonderdelen 2 en 3 ongegrond zijn voor zover zij zien op de opname en beperking van de bewegingsvrijheid van klaagster zelf en dat de commissie onbevoegd is voor zover deze klachtonderdelen zien op de Wvggz als zodanig. Verder is klachtonderdeel 4 niet-ontvankelijk. 

Lees verder »

Ongegronde medicatieklacht

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:26-06-2023
Datum publicatie:10-08-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2306-77
Zorgaanbieder:Anoniem
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. 

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot verplichte zorg in de vorm van medicatie. De commissie komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is. De commissie wijst daarnaast het verzoek tot schadevergoeding af. 

Lees verder »