Insluiting, beperking bewegingsvrijheid en inbeslagname telefoon en shag


Aantal punten relevant:

  • de klachtencommissie zoekt aansluiting bij de bedragen die onder de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) gebruikelijk zijn om als tegemoetkoming toe te kennen. Dit omdat patiënt een maatregel tbs met dwangverpleging heeft ( in beroep is de rechtbank meegegaan met de hoogte van de schadevergoeding)
  • Het in beheer houden van shag en telefoon is een gemaakte afspraak met de patiënt en hieraan kunnen consequenties worden verbonden als patiënt zich niet aan de afspraak houdt. Dit is geen verplichte zorg. Klachtencommissie is van oordeel dat binnen de kaders van de behandeling deze afspraken gemaakt mogen en kunnen worden.
  • Klachtencommissie merkt op dat het niet aan haar is om in een klachtenprocedure het toetsingskader van de IGJ en de daarin gestelde consultatiemomenten te toetsen en zal dit dan ook buiten beschouwing laten.