Privacybeleid

Schreurs Zorgjurist, gevestigd te Diepenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: contact@wvggzklachten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schreurs Zorgjurist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bezoekers van de website

Op het moment dat u de website bezoekt, kunnen de volgende persoonsgegevens door ons worden verwerkt:

 • IP-adres
 • Gegevens over het apparaat en de browser waarmee u de website bezoekt
 • Acties die de Bezoeker uitvoert op de website

Doelen van de gegevensverwerking zijn het goed laten functioneren van de website, de veiligheid van de website waarborgen en het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de website.

Gebruikers van de website

Gebruikers zijn personen die kunnen inloggen om uitspraken van klachtencommissies toe te voegen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van Gebruikers:

 • IP-adres
 • Gegevens over het apparaat en de browser waarmee de Gebruiker de website bezoekt
 • Acties die de Gebruiker uitvoert op de website
 • Voornaam en achternaam
 • De klachtencommissie waarvoor de Gebruiker werkzaamheden uitvoert
 • Functie van de Gebruiker binnen de klachtencommissie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doelen van de verwerkingen zijn om:

 • de Gebruiker de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • de Gebruiker de mogelijkheid bieden om uitspaken toe te voegen aan de website;
 • uitvoering te geven aan de overeenkomst die er tussen Schreurs Zorgjurist en de klachtencommissie is gesloten.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Op de website wvggzklachten.nl staan alleen geanonimiseerde uitspraken van Wvggz Klachtencommissies. De uitspraken worden geanonimiseerd volgens de anonimiseringsrichtlijn van De Rechtspraak. Hierdoor zijn de uitspraken vrij van bijzondere, gevoelige en andere persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De klachtencommissies plaatsen de uitspraken zelf en zijn daarom ook zelf verantwoordelijk voor het anonimiseren van de uitspraak.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schreurs Zorgjurist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schreurs Zorgjurist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Op de inlogpagina maken we gebruik van reCAPTCHA, een service van Google die de site beschermd tegen geautomatiseerde inlogpogingen. Op de gegevens die Google op deze pagina van u verzamelt zijn het Privacybeleid en de Voorwaarden van Google van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schreurs Zorgjurist gebruikt alleen technische en functionele cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Gebruikers kunnen dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@wvggzklachten.nl. Schreurs Zorgjurist zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Schreurs Zorgjurist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schreurs Zorgjurist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@wvggzklachten.nl.