ongegrond, bezwaar tegen depotmedicatie (klinische opname)

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:25-05-2023
Datum publicatie:04-07-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2315
Zorgaanbieder:Parnassia Groep
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. 

Klager maakt bezwaar tegen anti psychotische medicatie in depotvorm; hij accepteert het in orale vorm. Vanwege de dreiging van een depot ervaart klager steeds stress en verzoekt daarom een billijke schadevergoeding.

Lees verder

Ongegrond, opname accommodatie en beperking bewegingsvrijheden

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:24-03-2023
Datum publicatie:09-05-2023
Bijlage:-
Zaaknummer:2306
Zorgaanbieder:Parnassia Groep
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:b. j. 

Het bezwaar van klager is gericht tegen opname in de accommodatie en de beperking bewegingsvrijheden, welke langer duren dan eerst aangekondigd. Klager verzoekt de geleden schade te vergoeden en zal deze op een later tijdstip nader onderbouwen.

Lees verder

Klacht verplichte opname en medicatie ZM

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:26-08-2020
Datum publicatie:12-12-2022
Bijlage:Bijlage 5 Klacht verplichte opname en medicatie ZM Noord-Holland
Zaaknummer:20.13.379
Zorgaanbieder:Parnassia Groep
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. j. 

Klaagster is het niet eens met verplichte opname en medicatie omdat er nog geen duidelijke diagnose is gesteld. De klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. De toegepaste verplichte zorg voldoet aan vereisten van de wet. Bovendien bestaat ernstig nadeel uit maatschappelijke teloorgang en psychische schade voor betrokkene en haar kinderen

Lees verder

Klacht toepassing verplichte zorg en omstandigheden insluiting

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:22-07-2020
Datum publicatie:12-12-2022
Bijlage:Bijlage 4 Klacht toepassing verplichte zorg en omstandigheden insluiting Noord Holland
Zaaknummer:20.11.377
Zorgaanbieder:Parnassia Groep
Uitspraak:Deels gegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. c. 

Klacht tegen verplichte injectie en de begeleiding tijdens de insluiting. Volgens klager is er geen sprake geweest van onmiddellijk ernstig nadeel. Hij heeft zich vrijwillig laten opnemen. Ook vindt klager dat hij tijdens zijn insluiting niet goed is begeleid. De klachtencommissie oordeelt dat de klachten ongegrond zijn met uitzondering van de klacht dat klager tijdens zijn separatie niet goed is begeleid. De klachtencommissie is echter niet bevoegd om op deze grond een schadevergoeding toe te kennen aangezien dit onder de Wkkgz valt in plaats van de Wvggz. Het verzoek tot schadevergoeding wordt dan ook afgewezen.

Lees verder

Klacht uitgevoerde verplichte zorg ZM

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:10-06-2020
Datum publicatie:12-12-2022
Bijlage:Noord-Holland-KC-PG-juni-2020
Zaaknummer:20.08.374
Zorgaanbieder:Parnassia Groep
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. 

Klacht tegen belissing toedienen van verplichte medicatie. Klaagster is van mening dat er geen sprake is van ernstig nadeel omdat zij niet psychotisch is. Zij verzet zich dan ook tegen een behandeling met medicatie. Ook omdat de medicatie veel negatieve bijwerkingen geeft. Klachtencommissie ziet geen mogelijkheid voor zorg op basis van vrijwilligheid en verklaart de klacht ongegrond.

Lees verder

Klacht uitgevoerde verplichte zorg ZM en te late ontvangst besluit

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:28-05-2020
Datum publicatie:12-12-2022
Bijlage:Noord-Holland-KC-PG-28-05-2020
Zaaknummer:20.06.372
Zorgaanbieder:Parnassia Groep
Uitspraak:Deels gegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:€1 - €99
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. 

Klacht tegen beslissing toepassen verplichte zorg en tegen te late schriftelijke kennisgeving hierover. Klacht tegen de late kennisgeving wordt gegrond verklaard en hiervoor wordt schadevergoeding toegekend. Klachtencommissie kent echter niet het gevraagde bedrag toe dat gebaseerd is op het forfaitair stelsel van de Stichting PVP.

Lees verder