>

Klachtencommissie

Bekijk hier alle uitspraken van de Klachtencommissie


Uitspraak doorbreking geheimhouding 8:34 en schadevergoeding

Datum uitspraak:
15-03-2022
Datum publicatie:
30-09-2022
Bijlage:
-
Zaaknummer:
kl.2022-010-V010
Zorgaanbieder:
GGZ Rivierduinen
Uitspraak:
Gegrond
Beroep:
Nee
Schadevergoeding:
€100 - €499
Wvggz-artikel:
Art. 8:34 

Beslissing op de klachten van [betrokkene] 1. Inleiding Op 16 februari 2022 heeft het secretariaat van de Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord een klaagschrift ontvangen van [betrokkene]. [betrokkene] klaagt over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht en over de bejegening. De klachten zijn gericht tegen de heer […], psychiatrisch verpleegkundige. De eerste door [betrokkene] ingediende klacht is een […]

Lees verder

Uitspraak beperking vrijheid & communicatiemiddelen, opname en schadevergoeding

Datum uitspraak:
23-02-2022
Datum publicatie:
30-09-2022
Bijlage:
-
Zaaknummer:
kl.2022-002-V002
Zorgaanbieder:
GGZ Rivierduinen
Uitspraak:
Deels gegrond
Beroep:
Nee
Schadevergoeding:
€100 - €499
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
b. h. j. 

  Beslissing op de klachten van [betrokkene] 1. Inleiding Op 13 januari 2022 heeft het secretariaat van de Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord een klaagschrift ontvangen van [betrokkene]. De klachten van [betrokkene] zijn gericht tegen de beslissing van mevrouw […], psychiater, inhoudende het verlenen van verplichte zorg in de vorm van opname in een accommodatie, beperking van […]

Lees verder

Uitspraak overplaatsing 8:16 en schadevergoeding

Datum uitspraak:
21-02-2022
Datum publicatie:
30-09-2022
Bijlage:
-
Zaaknummer:
kl.2022-007-V007
Zorgaanbieder:
GGZ Rivierduinen
Uitspraak:
Deels gegrond
Beroep:
Nee
Schadevergoeding:
€1 - €99
Wvggz-artikel:
Art. 8:16 

Beslissing op de klachten van [betrokkene] 1. Inleiding Op 3 februari 2022 heeft het secretariaat van de Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord een klaagschrift ontvangen van [betrokkene]. [betrokkene] klaagt over het overplaatsen naar het Centrum Dubbele Problematiek van Fivoor van de Parnassia Groep. De klacht is gericht tegen mevrouw […], psychiater, en de heer […], psychiater. De […]

Lees verder

Wvggz uitspraak, medicatie en insluiting, Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord

Datum uitspraak:
21-01-2022
Datum publicatie:
28-09-2022
Zaaknummer:
kl.2022-001-V001
Zorgaanbieder:
GGZ Rivierduinen
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Nee
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. c. 

  Beslissing op de klachten van de [betrokkene] 1. Inleiding Op 6 januari 2022 heeft het secretariaat van de Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord een klaagschrift ontvangen van [betrokkene]. De klachten van [betrokkene] zijn gericht tegen de beslissing van de heer […], psychiater, en de heer […], physician assistant, inhoudende het verlenen van verplichte zorg in de […]

Lees verder