>

Klachtencommissie

Bekijk hier alle uitspraken van de Klachtencommissie


Ongegronde klacht over de opname in een accommodatie en de toediening van medicatie

Datum uitspraak:
01-07-2024
Datum publicatie:
11-07-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2406-86
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. j. 

De klacht ziet op de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg in de vorm van toediening van medicatie en opneming in een accommodatie. De Commissie verklaart de klacht ongegrond omdat voldaan is aan de criteria voor en de doelen van verplichte zorg uit de Wvggz. 

Lees verder

Ongegronde klacht over drie vormen van verplichte zorg en de verklaring van wilsonbekwaamheid ter zake

Datum uitspraak:
01-07-2024
Datum publicatie:
11-07-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
240688
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikelen:
Art. 1:5 Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. j. 

De klacht houdt in dat klager het niet eens is met de wijze waarop met hem is gecommuniceerd voorafgaand aan de aanvraag van de zorgmachtiging. Daarnaast kan klager zich niet vinden in het besluit van verweerder tot het opnemen in een accommodatie, de toediening van medicatie, de beperking van de bewegingsvrijheid en het besluit om klager wilsonbekwaam te beoordelen ter zake.  De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht in al haar onderdelen ongegrond is. Het verzoek van klager tot vergoeding van zijn schade wordt afgewezen. 

Lees verder

Ongegronde klacht over toediening van medicatie als vorm van verplichte zorg

Datum uitspraak:
24-06-2024
Datum publicatie:
02-07-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2406-84
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. 

De klacht houdt in dat klager zich verzet tegen de toediening van medicatie door verweerder. Ter zitting heeft de Commissie met klager vastgesteld dat de klacht niet ziet op de opname in een accommodatie. De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is.

Lees verder

Gegronde klacht over overplaatsing gegrond wegens ontbreken formeel voorschrift

Datum uitspraak:
24-06-2024
Datum publicatie:
04-07-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2406-82
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Gegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:16 

De klacht houdt in dat klaagster zich niet kan vinden in de beslissing tot overplaatsing. De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht gegrond is. 
Het verzoek van klaagster tot vergoeding van haar schade houdt de Commissie aan.

Lees verder

Deels gegronde klacht over meerdere vormen van verplichte zorg

Datum uitspraak:
24-06-2024
Datum publicatie:
04-07-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2406-87
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Deels gegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. b. c. j. 

De klacht houdt in dat klaagster zich niet kan vinden in de opname in de accommodatie, de toediening van medicatie, de insluiting en in de beperking van de bewegingsvrijheid. De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht tegen de beperking van de bewegingsvrijheid gegrond is en dat de klacht voor het overige ongegrond is. 
Het verzoek van klaagster tot vergoeding van haar schade houdt de Commissie aan.

Lees verder

Ongegronde klacht over toediening van medicatie als vorm van verplichte zorg

Datum uitspraak:
24-06-2024
Datum publicatie:
04-07-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2406-80
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. 

De klacht betreft de verplichte toediening van medicatie, alsmede de aanvraag tot instelling van mentorschap en bewindvoering door verweerder. De Commissie verklaart de klacht over de toediening van medicatie ongegrond. De Commissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk voor de aanvraag tot instelling van mentorschap en bewindvoering, omdat dit klachtonderdeel niet valt binnen de limitatieve opsomming van redenen tot klagen van artikel 10:3 Wvggz. 

Lees verder

Klacht ongegrond betreft opname in een accommodatie en niet-ontvankelijk betreft toediening van medicatie

Datum uitspraak:
17-06-2024
Datum publicatie:
25-06-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2406-79
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. j. 

De klacht houdt in dat klaagster zich niet kan vinden in de door verweerder genomen beslissing tot opneming in een accommodatie en toediening van medicatie. De Commissie komt tot het oordeel dat het klachtonderdeel over opneming in een accommodatie ongegrond is. Het klachtonderdeel over toediening van medicatie is niet ontvankelijk omdat daaraan geen uitvoering is gegeven en aldus geen sprake is geweest van verplichte zorg. Het verzoek van klaagster tot vergoeding van haar schade wordt afgewezen. 

Lees verder

Ongegronde klacht over de toediening van verplichte (depot)medicatie

Datum uitspraak:
17-06-2024
Datum publicatie:
25-06-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2406-76
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Gegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. 

De klacht houdt in dat klager zich niet kan vinden in het besluit van verweerder tot toediening van medicatie, meer specifiek een Cisordinol depot. De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht gegrond is.

Lees verder

Deels gegronde klacht over opname in een accommodatie als vorm van verplichte zorg wegens ontbreken noodzaak

Datum uitspraak:
17-06-2024
Datum publicatie:
18-07-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2405-71
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Deels gegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
€1000 - €4999
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
j. 

De klacht betreft het verlenen van verplichte zorg in de vorm van opneming in de accommodatie waarvan volgens klager de noodzaak in de periode van 31 maart 2023 tot aan zijn ontslag ontbrak. De zorgaanbieder heeft de klacht op dit punt niet betwist. De Commissie heeft de klacht derhalve gegrond verklaard en klager desverzocht een schadevergoeding toegekend. De overige klachten die betrekking hebben op de dossiervoering en het feit dat de zorgmachtiging was gebaseerd op de belagingszaak, zijn ongegrond verklaard. 

Lees verder

Ongegronde klacht over toediening van medicatie en opname in een accommodatie

Datum uitspraak:
10-06-2024
Datum publicatie:
23-06-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2405-70
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. j. 

De klacht houdt in dat klager zich niet kan vinden in de door verweerder genomen beslissing tot toediening van medicatie en opneming in een accommodatie. De Commissie komt tot het oordeel dat aan de beslissing waarover klager zich beklaagt geen uitvoering gegeven is en aldus geen sprake is geweest van verplichte zorg. Op het moment dat er wél sprake was van verplichte zorg, was verweerder niet meer betrokken bij de zorgverlening. De klacht is daarom om die reden ongegrond verklaard. Het verzoek van klager tot vergoeding van zijn schade wordt gelet hierop afgewezen. 

Lees verder