Klacht tegen (verhoging dosering) verplichte medicatie

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:23-08-2022
Datum publicatie:12-10-2022
Bijlage:Uitspraak 013-22 - publicatieversie
Zaaknummer:013-22
Zorgaanbieder:GGNet
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. 

Keuze voor soort medicatie en dosering is zorginhoudelijk goed onderbouwd door verweerders. Klaagster heeft niet aangetoond dat verweerders hierin onzorgvuldig hebben gehandeld. Ongegronde klacht.

Lees verder

Klacht tegen verplichte medicatie

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:23-08-2022
Datum publicatie:12-10-2022
Bijlage:Uitspraak 012-22 publicatieversie
Zaaknummer:012-22
Zorgaanbieder:GGNet
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. 

Alternatieven die door klaagster worden aangedragen kunnen niet ter vervanging dienen van medicamenteuze behandeling. Verweerder spant zich in om in gesprek te gaan en klaagster (extra) (schriftelijke) informatie te geven ten aanzien van de ziekte en de behandeling. Keuze voor het soort medicatie en de dosering is goed onderbouwd. Klacht ongegrond.

Lees verder

Klacht tegen besluit intrekken zelfstandige vrijheden

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:29-04-2022
Datum publicatie:12-10-2022
Bijlage:Uitspraak 008-22 - geanonimiseerd
Zaaknummer:008-22
Zorgaanbieder:GGNet
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Nee
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:b. 

Besluit was inhoudelijk juist, klager was bekend met de afspraken en heeft de afspraken bij de eerste mogelijkheid geschonden. Verweerders hebben zich voldoende ingezet om klager in de periode zonder begeleide vrijheden begeleide activiteiten aan te bieden. Wel was sprake van een vormverzuim t.a.v. de art. 8.9 brief, dit is echter hersteld waardoor het verzuim geen rechtsgevolg krijgt. Klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees verder

Uitspraak op verzoek tot schadevergoeding

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:17-02-2022
Datum publicatie:12-10-2022
Bijlage:Uitspraak 006-22 schadevergoeding - geanonimiseerd
Zaaknummer:006-22
Zorgaanbieder:GGNet
Uitspraak:Deels gegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:€100 - €499
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. j. 

Uitspraak op verzoek om schadevergoeding nav (deels) gegronde klacht. De commissie acht het aannemelijk dat een adequate schriftelijke art. 8.9 Wvggz beslissing, zoals de wet ook voorschrijft, klaagster (en wellicht ook de medewerkers) geholpen zou hebben. De commissie acht daarom een schadevergoeding van € 100 redelijk en billijk.

Lees verder

Klacht tegen verschillende vormen verplichte zorg

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:09-02-2022
Datum publicatie:12-10-2022
Bijlage:Uitspraak 005-22 geanonimiseerd
Zaaknummer:005-22
Zorgaanbieder:GGNet
Uitspraak:Ongegrond
Beroep:Nee
Schadevergoeding:Niet toegekend
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. b. j. 

Verschillende vormen van verplichte zorg op juiste gronden toegepast. Klachten ongegrond.

Lees verder

Klacht tegen verschillende vormen verplichte zorg en vormgebreken

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:04-02-2022
Datum publicatie:19-10-2022
Bijlage:Uitspraak 004-22 geanonimiseerd
Zaaknummer:004-22
Zorgaanbieder:GGNet
Uitspraak:Deels gegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. b. j. 

Gegronde klacht tav vormgebreken in beslissing verplichte zorg. Opdracht aan zorgverantwoordelijke om een nieuwe beslissing te nemen die voldoet aan de vereisten die aan zo’n beslissing worden gesteld. Toegepaste vormen van verplichte zorg zijn op inhoudelijke gronden juist. De klachten hierover worden daarom ongegrond verklaard.

Lees verder

Verschillende vormen verplichte zorg en administratieve onzorgvuldigheid

Klachtencommissie:
Datum uitspraak:18-01-2022
Datum publicatie:12-10-2022
Bijlage:Uitspraak 002-22 - geanonimiseerd
Zaaknummer:002-22
Zorgaanbieder:GGNet
Uitspraak:Deels gegrond
Beroep:Onbekend
Schadevergoeding:n.v.t.
Wvggz-artikel:Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:a. j. 

Klacht over verschillende vormen van verplichte zorg. Klacht over administratieve onzorgvuldigheid is gegrond. De verschillende vormen van verplichte zorg zijn inhoudelijk juist, klachten daarover worden ongegrond verklaard.

Lees verder