>

Over deze site

wvggzklachten.nl

Doel van de website

Op deze site staan de uitspraken van Wvggz-klachtencommissies. Het streven is om alle uitspraken te vermelden. Houd er rekening mee dat met name in beginfase van deze website er de kans bestaat dat nog niet alle uitspraken vermeld staan.

De site heeft als doel de uitspraken van alle klachtencommissie in Nederland te bundelen en doorzoekbaar te maken. Er wordt hiermee getracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jurisprudentie rond de wet Verplicht geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Op deze site staan de uitspraken van de klachtencommissie, zoals deze door de commissies zelf gepubliceerd zijn. Op deze website is aan de inhoud van de uitspraken niets veranderd.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Er is zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op deze website.

Aan de website of de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Schreurs Zorgjurist wijst expliciet elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, af die voortkomt uit het gebruik (op welke wijze dan ook) van deze website of de inhoud daarvan. Ook voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van of het onbereikbaar zijn van de website is Schreurs Zorgjurist niet aansprakelijk. Evenmin kan Schreurs Zorgjurist garanderen dat de website of de inhoud daarvan of enige elektronische communicatie die door Schreurs Zorgjurist wordt verzonden, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.

Informatie van derden

Op de website staan links naar websites van derden, voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid en dragen hier geen verantwoordelijkheid voor. Het gebruik van deze links is op eigen risico.