Home

Op deze site publiceren klachtencommissies in de geestelijke gezondheidszorg hun uitspraken, zoals voorgeschreven in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De site bevat uitspraken van verschillende klachtencommissies uit heel Nederland, en is niet gelieerd aan een specifieke commissie of zorgaanbieder.

Uitspraken doorzoeken


Uitgebreid zoeken

Laatste uitspraken


Ongegronde klacht over medicatie, opname in een accommodatie en beperking van de bewegingsvrijheid

- Uitspraak op 06-05-2024

De klacht houdt in dat klager zich niet kan vinden in het besluit van verweerder tot
1) toediening van medicatie;
2) opname in een accommodatie; en
3) beperking van de bewegingsvrijheid. .
De Commissie komt tot het oordeel dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn.
Het verzoek van klager tot vergoeding van zijn schade wordt afgewezen.

Lees verder »

Klacht niet ontvankelijk

- Uitspraak op 30-04-2024

Regionale Klachtencommissie Wvggz West en Midden Brabant         BESLISSING Ex artikel 10.6 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg   inzake                                                  de heer [klager] per adres instellingslocatie [adres] te Halsteren tegen:    GGZ Westelijk Noord-Brabant   Ter zitting vertegenwoordigd door: Mevrouw [verweerder], verpleegkundig specialist en zorgverantwoordelijke   zaaknummer RKC 24-xxx   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ […]

Lees verder »

Ongegronde klacht over opname, medicatie en beperking van de bewegingsvrijheid als vormen van verplichte zorg

- Uitspraak op 15-04-2024

De klacht houdt in dat klager zich niet kan vinden in de beslissing tot en uitvoering van verplichte zorg in de vorm van opname, medicatie en beperking van de bewegingsvrijheid. De Commissie komt alles afwegende tot het oordeel dat de klachten ongegrond zijn. Het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen. 

Lees verder »

Ongegronde klacht over het besluit tot verplichte zorg

- Uitspraak op 15-04-2024

De klacht houdt in dat klager
1)    het niet eens is met de gegevens die in de medische verklaring staan; 
en – ook blijkens een opmerking van de pvp in de aanbiedingsbrief bij de klacht –
2)    zich niet kan vinden in het besluit tot verplichte zorg.                
De Commissie komt tot het oordeel dat het eerste klachtonderdeel niet-ontvankelijk is en dat het tweede klachtonderdeel ongegrond is. 
Het verzoek van klager tot vergoeding van zijn schade wordt afgewezen. 

Lees verder »