Home

Op deze site publiceren klachtencommissies in de geestelijke gezondheidszorg hun uitspraken, zoals voorgeschreven in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De site bevat uitspraken van verschillende klachtencommissies uit heel Nederland, en is niet gelieerd aan een specifieke commissie of zorgaanbieder.

Uitspraken doorzoeken


Uitgebreid zoeken

Laatste uitspraken


Klacht over medicatie en medische controles: commissie onbevoegd

- Uitspraak op 13-02-2023

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klager zich niet kan vinden in het feit dat hij verplicht medicatie moet slikken en moet instemmen met bloedafnames. De commissie komt tot het oordeel dat zij niet bevoegd is de klacht in behandeling te nemen omdat geen sprake is van het verlenen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 8:9 Wvggz. De commissie doet wel een aanbeveling aan de zorgaanbieder.

Lees verder »