Home

Op deze site publiceren klachtencommissies in de geestelijke gezondheidszorg hun uitspraken, zoals voorgeschreven in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De site bevat uitspraken van verschillende klachtencommissies uit heel Nederland, en is niet gelieerd aan een specifieke commissie of zorgaanbieder.

Uitspraken doorzoeken


Uitgebreid zoeken

Laatste uitspraken


10.4 lid 2 Wvggz

- Uitspraak op 17-11-2023

Regionale Klachtencommissie Wvggz West- en Midden Brabant     BESLISSING Ex artikel 10.6 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg   inzake de heer       tegen:   GGZ WNB,  Halsteren   Ter zitting vertegenwoordigd door: de heer [plv. regiebehandelaar] gz-psycholoog en plv. regiebehandelaar     zaaknummer RKC 23-xxx   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^   Algemeen De commissie […]

Lees verder »

Verplichte zorg begeleid bellen (formeel gegrond)

- Uitspraak op 17-11-2023

Formeel gebrek omdat de beslissing niet op schrift is gesteld en niet aan klager is uitgereikt. Hiervoor kent de klachtencommissie een schadevergoeding van €12,50,- toe. De klachtencommissie gaat niet mee met de redenering van de advocaat dat het formele gebrek ertoe leidt dat de wilsbekwaamheid niet is getoetst.
Betrokkene heeft een lange periode enkel begeleid kunnen bellen. De beslissing verplichte zorg is met het verweerschrift en ter zitting voldoende onderbouwd.

Lees verder »

Medicatieklacht bleek ter zitting geen verplichte zorg te betreffen.

- Uitspraak op 06-11-2023

De klacht houdt samengevat in dat een verpleegkundige een zeer ernstige medicatiefout heeft gemaakt als gevolg waarvan mevrouw A. moest worden ingestuurd naar het ziekenhuis. Met de erkenning van de zorgaanbieder van de medicatiefout wordt de klacht door de commissie gegrond verklaard. De commissie acht zich niet bevoegd om te oordelen over het verzoek om schadevergoeding, aangezien het geen verplichte zorg betrof.

Lees verder »